A      
Andersen, Asger       Oliekridttegning. Komposition, signeret Asger A. Mål:12x20cm. 425,00kr.
Andersen, Asger    Gouache. Heste, signeret Asger A. Mål:28x29cm. 485,00kr.
Andersen, Cilius          Tegning. Baggård, signeret Cilius 1908. Mål:23x27cm. 485,00kr.
Andersen, Cilius          Tuschtegning. Hunden fodres, signeret Cilius A 93. Mål:25x18cm. 685,00kr.
Andersen, Henning    Tuschtegning. 3 figurer, signeret med blyant Henning Andersen. Mål:15,5x17,5cm. 375,00kr.
     
Andersen, Johan Vilhelm Akvarel/tegning. Udsigt fra Martin St. Clair.   Signeret Johan Vilhelm Andersen. Mål:29x36cm. 485,00kr.
       
Asmussen, H.               Akvarel. Landskab, signeret H. Asmussen 53. Mål:20x29cm. 250,00kr.
       
 B      
Bartsch, Carl                 Akvarel/tegning. Landskab, signeret CB. Mål:8,5x12cm. 585,00kr.
Begtorp, Kristian        Akvarel. Rom, signeret med blyant Begtorp, og betegnet Roma 16-4-1966. Mål:9x14cm. 185,00kr.
       
Begtorp, Kristian          Akvarel. Rom, signeret Begtorp, og betegnet 6. maj 1966. Mål:17x22cm. 225,00kr.
       
Bentzen, Axel                 Oliekridttegning. Strandpromenade, signeret AB. Mål:21x28cm. 450,00kr.
Bjerre, Knud                   Akvarel. Landskab ved Ferring, signeret K.B. 37. Mål:29x43cm. 425,00kr.
Bjerre, Knud            Oliekridttegning. Arbejdere ved Ferring, signeret  KB 39. Mål:24x33cm. 425,00kr.
       
Bloch, Henrik                Oliekridt. Skibe, signeret Henrik Bloch 75. Mål:9,5x12cm. 200,00kr.
       
Brandt, Viggo         Akvarel. Landskab, signeret med monogram VB. Mål:23x32cm. 350,00kr.
     
Brygge, Hans              Tegning/akvarel. Fra Lemvig kanten, signeret  Hans Brygge 1931. Mål:15x22cm. 450,00kr.
Brügger, Ane            Akvarel. Landskab med gård, signeret A. Brügger. Mål:25x29cm. 325,00kr.
     
Bruun Jespersen, Aage Farvekridt. Landskab, signeret Aage Bruun Jespersen, Hørret 13/7 1995. Mål: 32x28cm. 385,00kr.
     
Bruun Jespersen, Aage  Farvekridt. Slottet i Brig, Schweiz, signeret      Aage Bruun Jespersen 6/7 83. Mål:22x16cm. 285,00kr.
Brynjolf, Jørgen          Oliekridttegning. Komposition, signeret Brynjolf 1958-59. Mål:19x28,5cm. 450,00kr.
Budtz-Møller, Carl       Akvarel. Bondegård, signeret C. Budtz-Møller,     og betegnet Studstrup 8. juni 1902. Mål:22x28cm. 485,00kr.
Burchardt, Tony          Akvarel. Komposition, signeret TH. Mål:23x33cm. 350,00kr.
 C      
Christensen, Helge     Gouache. Landskab, signeret Helge Chr. 1946. Mål:42x46cm. 450,00kr.
Christensen, Keld Bech  RESERVERET. Akvarel. Bymotiv, signeret Keld. Mål:18x15cm. 150,00kr.
     
 D      
Daugaard, Christian Oliekridttegning. Landskab, signeret Daugaard  55. Mål:19x26cm. 385,00kr.
       
Daugaard, Christian    Akvarel. Landskab, signeret CD 77. Mål:21x29cm. 385,00kr.
       
Deleuran, Thorvald    Oliekridttegning. Opstilling med frugter, signeret Th.D. Mål:21x23cm. 350,00kr.
     
Dragshøj, Therese Akvarel. Arbejdsplads i Via Tiburtina, signeret Therese Dragshøj 1957. Mål:22,5x34cm. 450,00kr.
Dueholm Jessen, Edith  Pastel. Grantræer, signeret EDJ. Mål:22x30cm. 285,00kr.
Dueholm Jessen, Edith  Pastel. Marine, signeret EDJ. Mål:30x40cm. 325,00kr.
Dueholm Jessen, Edith  Pastel. Gult landskab, signeret EDJ.  Mål:20x39cm. 325,00kr.
Dueholm Jessen, Edith  Pastel. Skovparti, signeret EDJ       Mål:32x22,5cm. 325,00kr.
Dueholm Jessen, Edith    Pastel. Fra Færøerne, signeret EDJ. Mål:28x40cm. 350,00kr.
Dueholm Jessen, Robert Akvarel. Mallorca, signeret DJ 78. Mål:14x19cm. 275,00kr.
 E      
Eel, Knud               Akvarel. Landskab, signeret med blyant Eel 59. Mål:23x33cm. 685,00kr.
Eel, Knud               Akvarel. Grønt landskab, signeret med blyant      Eel 35. Mål:20x29cm. 650,00kr.
Eisner, Ib                     Oliekridttegning. Udsigt fra vinduet, vinter 1963. Signeret Ib Eisner. Mål:27x20cm. 550,00kr.
Elmstedt, Albert                Tusch/akvarel. Tidlig morgen, Samsø. Signeret med tusch Albert Elmstedt 1945. Mål:27x38cm. 550,00kr.
Engelund, Svend                Oliekridttegning. Landskab, signeret SE.       Mål:30x40cm. 895,00kr.
Enevold, Erik        Akvarel. Granskov, signeret med tusch Erik Enevold, og med dedikation. Mål:33x42cm. 475,00kr.
Enevold, Erik           Oliekridttegning. Hus og personer, signerer med blyant E.E. Mål:20x28cm. 550,00kr.
Enevold, Erik           Akvarel. Sommernat, signeret Erik Enevold, og betegnet "Sommernat". Mål:28x40cm. 675,00kr.
 F      
Foersom Hegndal, Valdemar            Akvarel. Landskab, signeret V. Foersom     Hegndal 1983. Mål:17x26cm. 425,00kr.
Foersom Hegndal, Valdemar            Akvarel. Landskab Santorini, Grækenland.   Signeret V. Foersom Hegndal 73.Mål:17x26cm 425,00kr.
Foersom Hegndal, Valdemar     Kultegning. Portræt, signeret Valdemar Foersom Hegndal 1961. Mål:45x36cm. 475,00kr.
Friis, Andreas       Akvarel. Landskab med huse, signeret med   blyant Andreas Friis 37. Mål:21x27cm. 385,00kr.
Faarup, Christian          Oliekridttegning. Landskab, signeret med monogram. Mål:14x18cm. 350,00kr.
     
 G      
Galle Jensen, Torben          Akvarel. Landskab med gårde, signeret TGJ 1949. Mål:23x29cm. 425,00kr.
Gelardi, Ruben            Oliekridt/akvarel. And, signeret Ruben Gelardi  julen 2006, og med dedikation. Mål:25x38,5cm. 685,00kr.
     
Gelardi, Ruben          Oliekridt/akvarel. Komposition, signeret Ruben Gelardi 2006. Mål:33,5x24cm. 685,00kr.
     
Gelardi, Ruben         Oliekridttegning. Kgs. Nytorv, signeret med     blyant Ruben Gelardi. Mål:17x23cm. 485,00kr.
     
Gelardi, Ruben          Oliekridttegning. By motiv, signeret med blyant Ruben Gelardi. Mål:28x23cm. 485,00kr.
     
Gislason, Jon                Akvarel. Ansigt 1, signeret Jon Gislason 98. Mål:21x17,5cm. 285,00kr.
Gislason, Jon                Akvarel. Ansigt 2, signeret Jon Gislason 98. Signeret Jon Gislason 98. Mål:17x21cm. 285,00kr.
Gitz-Johansen, Åge     Oliekridttegning. Træer, signeret med tusch      Gitz-J. Mål:12,5x17cm. 450,00kr.
Gitz-Johansen, Åge      Oliekridttegning. Måne, signeret med tusch       Gitz-J. Mål:12,5x17cm. 450,00kr.
     
Groth-Jensen, J. P. Akvarel. Hellerup, signeret med blyant  Groth-Jensen 48, og betegnet Hellerup. Mål:20x28cm. 325,00kr.
     
Groth-Jensen, J. P. Oliekridttegning. Søborg, signeret med blyant  Groth-Jensen, og betegnet Søborg maj 1961. Mål:22x29cm. 450,00kr.
     
 H      
Hagedorn-Olsen, Thorvald Akvarel. Kystparti fra Frederikssund, signeret Hagedorn-Olsen 64. Mål:20x29cm. 575,00kr.
Hammer, Nicolai Tegning/akvarel. Børsen i København, signeret  med monogram NH. Mål:21,5x15cm. 425,00kr.
Hansen, Sigvard Akvarel. Skovparti, signeret/betegnet på   bagsiden Sigvard Hansen. Mål:24x17cm. 150,00kr.
Hansen, William          Akvarel/tegning. Mårup Kirke oktober 51,    signeret med monogram WH. Mål:33x46cm. 450,00kr.
Hansen, William Akvarel/tegning. Landskab, signeret WH 39.     Mål: 11,5x22cm. 225,00kr.
Hasle Nielsen, Vagn  Oliekridttegning. Kystparti, signeret med blyant VHN. Mål:14x19cm. 350,00kr.
     
Hasle Nielsen, Vagn  Oliekridttegning. Bymotiv, signeret med blyant VHN 96. Mål:16x13cm. 325,00kr.
Hasle Nielsen, Vagn    Akvarel. Landskab ved fjord, signeret VHN 85. Mål:30x43cm. 375,00kr.
Hasle Nielsen, Vagn    Akvarel. Landskab, signeret VHN 85. Mål:30x43cm. 375,00kr.
     
Heltoft, Kjeld            Oliekridttegning. Landskab, signeret med blyant Kjeld Heltoft 1973. Mål:36x48cm. 750,00kr.
       
Herschend, Oscar        Akvarel. Slotssø, signeret med monogram          OH 77. Mål:20x14cm. 585,00kr.
       
Herschend, Oscar           Tegning/akvarel. Båd ved hus, signeret med monopgram OH 71. Mål:15x20cm. 585,00kr.
     
Hetsch, Christian          Akvarel. Bygninger, signeret Chr. Hetsch 72. Mål:18x27cm. Aldersrelateret papir. 650,00kr.
     
Hjorth-Nielsen, Søren     Tuschtegning. Landskab Riva, signeret Hjorth-Nielsen, og betegnet Riva 1952. Mål:22x31cm. 585,00kr.
Holbak, Niels         Oliekridttegning. Klitlandskab, signeret med   blyant Niels Holbak. Mål:26,5x36cm. 485,00kr.
Holm, Axel Farvekridttegning. Fra kysten ved Middelfart, september 1905. Signeret Axel Holm. Mål:14x26cm. 425,00kr.
Holm, Peter            Akvarel. Vognport, signeret P. Holm 1920. Mål:17x12cm. 375,00kr.
Holm Olsen, Poul     Oliekridttegning. Udkast til glasmosaik, signeret med blyant PHO 47. Mål:18,5x18,5cm. 450,00kr.
Holmskov, Helge      Oliekridttegning. Komposition, signeret HLH nov.  66. Mål:21x13,5cm. 225,00kr.
Holst, Grete Akvarel, signeret med bly Grete Holst og med dedikation til Hjorth-Nielsen. Mål:15,5x22,5cm. 185,00kr.
 I      
Ibbo, Jeff                      Akvarel. Liggende model, signeret Jeff Ibbo. Mål:31x22,5cm. 325,00kr.
Ibbo, Jeff                 Akvarel. Gul model, signeret Jeff Ibbo. Mål:29x21cm. 325,00kr.
Ibbo, Jeff                     Akvarel. Rød model, signeret Jeff Ibbo. Mål:29x21cm. 325,00kr.
Ibsen, Børge               Akvarel. Landskab, signeret Børge Ibsen. Mål:24x30cm. 325,00kr.
 J      
Jacobi, Frans                    Olie på papir. Komposition med bord, signeret    på bagsiden Frans Jacobi 88. Mål:30x42cm. 485,00kr.
Jacobi, Frans           Oliekridttegning. Komposition, signeret på bagsiden Frans Jacobi 87. Mål:29x41,5cm. 550,00kr.
Jacobsen, Helge          Tusch/gouache. Komposition med person, signeret Helge J. Mål:21x15cm. 185,00kr.
Jensen,. Carl ?         Olie på papir. Havebillede, signeret CJ 6/5. Mål:30x45cm. 385,00kr.
Jensen, Else Akvarel/tegning. Parti fra Lofoten, signeret Else Jensen. Mål:23,5x30,5cm. 425,00kr.
       
Jensen, Jeppe Juel     Akvarel. Landskab, usigneret. (Udstillingsmærkat). Mål:21x31cm. 285,00kr.
       
Jensen, Louis           Akvarel. Kirke, betegnet Gladsakse 1919. Signeret med monogram. Mål:17x12cm. 250,00kr.
Jensen, Oluf          Akvarel. Kaktus blomst, signeret OJ 1931. Mål:32x25cm. 485,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Landskab, signeret med bly OJ    Horsens, Boller aug. 08. Mål: 21x32cm. 450,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Bygninger, signeret med bly OJ Krabbesholm aug. 1917  Mål: 22,5x29,5cm. 450,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Landskab, signeret med bly OJ Krabbesholm 9. aug. 1917 .Mål: 22x30cm. 450,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Havneparti, signeret med bly OJ Fredericia 1915. Mål: 21x29cm. 485,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Kirke, signeret med bly OJ Skive, sept. 1915. Mål: 30x22cm. 485,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Teglværk, signeret med bly OJ Resen teglværk 1917. Mål:21x29cm. 485,00kr.
Jensen, Oluf Akvarel. Kirke, signeret med bly OJ Skive, sept. 1915. Mål: 23x30cm. 485,00kr.
Jensen, Victor          Akvarel. Vejen til Helgenæs (vestlige vej),   signeret med blyant Victor Jensen 55. Mål:21x32cm. 250,00kr.
Johansen, Viggo     Tegning. Hestene fodres. Signeret med  monogram VJ. Lille revne forneden. Mål:16x20cm. 285,00kr.
Just, Per                           Monotypi. Move 2, signeret med blyant Per Just 71, og betegnet monotypi. Mål:28x19cm. 385,00kr.
Juuel, Andreas               Tusch/akvarel. Skovparti, signeret A. Juuel. Mål:15x14cm. 585,00kr.
Jørgensen, Preben       Farvekridt. Katedral, signeret med blyant PJ 83. Mål:32x23cm. 450,00kr.
Jørgensen, Preben      Farvekridt. Bymotiv, signeret med blyant PJ og monogram 1978. Mål:25x32cm. 450,00kr.
Jørgensen, Preben        Farvekridt. To personer, signeret med blyant PJ  og monogram 78. Mål:28x20,5cm. 550,00kr.
     
Jørgensen, Preben      Farvekridt. Fra Torvet St. Johan, Østrig. Signeret med blyant PJ og monogram 81. Mål:21x26cm. 550,00kr.
       
Jørgensen, Thomas          Akvarel. Istanbul, signeret med monogram TJ    10-9-72. Mål:22x16cm. 250,00kr.
       
Jørgensen, Thomas          Akvarel. Paris, signeret med monogram TJ Paris 1969. Mål:20x12cm. 250,00kr.
       
Jørgensen, Thomas      Gouache. Komposition, signeret med     monogram TJ. Mål:17x13cm. 285,00kr.
     
 K      
Kantsø, Jens            Oliepastel. Tegn, signeret med blyant Kantsø 90. Mål:28x21cm. 375,00kr.
Kath, Leif                              Collage. Souvenir, signeret med blyant Leif Kath 1977. Mål:27x20cm. 450,00kr.
Kittendorff, Johan Adolf   Akvarel/tusch. Strandmøllen, signeret J. A. Kittendorff 1891. Mål:17x24cm. 650,00kr.
       
Kittendorff, Adolph     Tegning/akvarel. Italiensk landskab, signeret    med tusch Ad. K. Mål:12x15,5cm. 550,00kr.
Kittendorff, Adolph       Tegning/akvarel. Dreng med trillebør, signeret A. Kittendorff. Mål:11,5x14,5cm. 550,00kr.
Kjeldbæk, Bentemarie   Tegning. Siddende model, signeret med blyant BMK 03. Mål:42x28cm. 450,00kr.
Kjeldbæk, Bentemarie   Tegning. Komposition, signeret med blyant        BMK 03. Mål:40x28cm. 450,00kr.
Kjeldbæk, Bentemarie   Tegning. Lille tyr, signeret med blyant BMK 03. Mål:26x22cm. 375,00kr.
Kjeldbæk, Bentemarie   Tegning. Tyr, signeret med blyant BMK 03. Mål:24x30cm. 450,00kr.
Kjeldbæk, Bentemarie   Tegning. Tyrefægtning, signeret med blyant     BMK 03. Mål:35x34cm. 485,00kr.
Kapel. Holger Akvarel. Buket af Digitalis (Fingerbølsblomst), signeret Holger Kapel. Mål:17x21cm. 250,00kr.
     
Knudsen, Grete     Farvekridttegning. Opstilling med frugter 1,   signeret Grete Knudsen 1980. Mål:13x20cm. 375,00kr.
     
Knudsen, Grete     Farvekridttegning. Opstilling med frugter 2,   signeret Grete Knudsen 1980. Mål:13x20cm. 375,00kr.
     
Knudsen, Grete     Farvekridttegning. Opstilling med frugt, signeret med blyant Grete Knudsen 1986. Mål:20x28cm. 450,00kr.
       
Knudssøn Madsen, Erland  Akvarel. fra Ravello, signeret Knudssøn   Madsen 78, og betegnet Ravello. Mål:18x26cm. 575,00kr.
       
Korlind, E. N. Akvarel. Skovparti, signeret E.N. Korlind 37. Mål:29x41cm. 385,00kr.
Kristensen, Herold G. Olie på papir. Komposition, signeret med blyant Herold G. Kristensen. Mål:40x55cm. 485,00kr.
Kyhn, Jo Valeur     Akvarel. Villahave med kat, signeret med monogram JVK 12-3-46 og betegnet tøvejr. Mål:27x37cm. 425,00kr.
Køser, Ove             Akvarel. Sydlandsk motiv, signeret Ove Køser 1978. Mål:30x36cm. 425,00kr.
       
Kaalund-Jørgensen, Martin Akvarel. Landskab, signeret Martin Kaalund Jørgensen. Mål:23,5x32cm. 350,00kr.
       
Kaalund Jørgensen, Martin      Akvarel. Fra Refsnæs, signeret med blyant M. Kaalund J, og betegnet Refsnæs 39. Mål:24x35cm. 485,00kr.
Kaare, Hans                 Mixed media. Komposition, signeret Hans Kaare 88.l Mål:36x55cm. 585,00kr.
     
 L      
Lagoni, Erik              Oliekridttegning. Komposition, signeret                Erik Lagoni 94. Mål:24x16cm. 385,00kr.
Lagoni, Erik              Oliekridttegning. Korsfæstet, signeret Erik    Lagoni 94. Mål:18,5x14cm. 385,00kr.
       
Larsen, Erik           Akvarel. Komedie, signeret Erik Larsen. Mål:24x31cm. 385,00kr.
     
Larsen, Erik                 Akvarel. Hornbæk, signeret Erik Larsen,   Hornbæk 51. Mål:21x28cm. 450,00kr.
Larsen, Erik                Akvarel. Negre på strand, signeret Erik Larsen. Mål:25x32cm. 450,00kr.
     
Larsen, Erik              Tusch/akvarel. Strandmotiv, signeret med tusch Erik Larsen. Mål:21x28cm. 450,00kr.
     
Larsen, Erik Otto        Akvarel. Komposition, signeret med bly EOL 67. Mål:20x13,5cm. 285,00kr.
     
Larsen, Erik Otto        Akvarel. Komposition, signeret med blyant           Erik Otto Larsen 72. Mål:41x28cm. 325,00kr.
     
Larsen, Erik Otto      Akvarel. Komposition, signeret med blyant           Erik Otto Larsen 72. Mål:25x35cm. 325,00kr.
     
Larsen, Karl            Fra Rom, signeret KL 26-4-69, Rom. Mål:20x14cm. 285,00kr.
Larsen, Karl            Akvarel. Opstilling, signeret Karl Larsen. Mål:33x47cm. 575,00kr.
Larsen, Karl                  Akvarel/tegning. Blomstergren, signeret med    blyant Karl Larsen 1948. Mål:37x52cm. 550,00kr.
Larsen, Karl          Tegning/akvarel. På Christians ø, signeret           Karl La. 10-8-72. Mål:13x17,5cm. 285,00kr.
Larsen, Karl             Akvarel. Opstilling på bord, signeret Karl Larsen. Mål:33x44cm. 585,00kr.
Lauritzen, Sigfred       Akvarel. Huse i landskab, signeret SL 32. Mål:24x34,5cm. 325,00kr.
Laursen, Knud       Akvarel. Nordmors, signeret med blyant KL 92,   og betegnet Nordmors. Mål:18x45cm. 425,00kr.
Laursen, Knud          Akvarel. Nr. Fjand, signeret med blyant KL 99,     og betegnet Nr. Fjand. Mål:29x38cm. 450,00kr.
Laursen, Knud          Akvarel. Feggesund, signeret med blyant KL 90,   og betegnet Feggesund. Mål:19x32cm. 425,00kr.
     
Lejsmann, Thea           Akvarel. Charlottenbud fra 1907. Signeret på bagsiden Thea Lejsmann. Mål:17x11cm. 185,00kr.
Lergaard, Niels (tilskrevet)           Akvarel. Liggende model, usigneret.          Mål:25x34cm. 425,00kr.
       
Leth, Harald                          Farvekridttegning. Landskab, signeret med monogram HL 3-7-58. Mål:13x26cm. 450,00kr.
Lilliendahll, Alfred H.     Akvarel. Blomster i en vindueskarm, signeret    AHL 30. Mål:27x37cm. 285,00kr.
     
Lilliendahll, Alfred H.     Oliekridttegning. komposition, signeret AHL 70. Mål:29x20cm. 225,00kr.
Lindemann, Kaj                Gouache på avispapir. Komposition, signeret  med blyant Lindemann. Mål:20x33cm. 350,00kr.
     
Lohmann, Bent         Tusch/akvarel. Landskab, signeret BL 53. Mål:32x44cm. 325,00kr.
     
Lund, Søren                Akvarel. Vej, signeret Søren Lund 12-7-1925. Mål:21x29cm. 350,00kr.
     
Lütken, Mathias Akvarel. signeret med monogram ML. Mål:18,5x23cm. 375,00kr.
     
Lysdal, Edvin             Gouache. Hustage, signeret Edvin Lysdal. Mål:23x33,5cm. 325,00kr.
     
Løndal, Eiler Akvarel. Båddragere, signeret Eiler Løndal. Mål:22x25cm. 345,00kr
     
 M      
Madsen, Alfred            Farvekridttegning. Tromle, signeret Alfred   Madsen 78. Mål:20x28cm. 425,00kr.
     
Madsen, Alfred            Farvekridttegning. Bag støberiet på Teglholmen, maj 78. Signeret Alfred Madsen. Mål:20x28cm. 425,00kr.
       
Madsen, Hans E.         
Gouache. Komposition, signeret HEM 86. Mål:47x32cm. 450,00kr.
     
Markussen, Olaf Akvarel. Norsk landskab, signeret Olaf   Markussen 57. Mål:32x44cm. 450,00kr.
     
Mathorne, Carl         Akvarel. Fra Italien, signeret CM 1914. Mål:33x24cm. 485,00kr.
Mellerup, Tage           Farvekridt. Komposition, signeret med blyant Mellerup 47. Mål:32x36cm. 785,00kr
Mikkelsen, Lauritz               Tusch/akvarel. Interiør, signeret med monogram LM 45. Mål:20x27cm. 450,00kr.
     
Mikkelsen, Lauritz     Tusch/akvarel. Byggeplads, signeret LM 52. Mål:24x20cm. 450,00kr.
       
Mikkes, Lars                    Farvekridttegning. Between the past and the future, signeret med blyant Mik 19. 6. 94, og betegnet "Between the past and the future" . Mål:16x25cm. 475,00kr.
       
Mumm, Henry              Farvekridttegning. Vejle Havn, signeret Henry Muman?, og betegnet Vejle Havn 69. Mål:23x33cm. 150,00kr.
     
Møller, Henny           Akvarel. Portræt, signeret med blyant Henny Møller. Mål:29,5x22cm. 475,00kr.
     
Møller, Henny         Oliekridttegning. portræt, signeret med blyant  Henny Møller. Mål:30x22cm. 425,00kr.
     
Møller, Henny                Oliekridttegning. Landskab, signeret Henny Møller. Mål:14x19cm. 375,00kr.
Mørkholm, Anne        Oliekridttegning. Komposition, signeret på  bagsiden Anne Mørkholm. Mål:29x23cm. 250,00kr.
 N      
Nicolaisen, Monica       Akvarel. Skovparti, signeret M N 88.                MÅL:26x26cm. 450,00kr.
Nicolaisen, Monica      Akvarel. Blomster motiv, signeret M N 79. Mål:32x32cm. 450,00kr.
Nielsen, Carl                     Tusch/akvarel. Allé, signeret med monogram CN 13. Mål:32x24cm. 475,00kr.
Nielsen, Hanne Sejrbo  Akvarel. Uvejr, signeret med blyant HSN.     Udstillet Corner 1998, og på Hjørring Kunstmuseum. Mål:29x42cm. 950,00.kr.
       
Nielsen, Henry              Akvarel. Løkken, 1935. Signeret Henry Nielsen. Mål:23x29cm. 750,00kr.
       
Nielsen, Jens               Olie på papir. Fra orienten, signeret Jens. Mål:25x17,5cm. 485,00kr.
Nielsen, Jens               Olie på papir. Engle, signeret Jens.   Mål:20x25cm. 485,00kr.
Nielsen, Jens Akvarel. Nordlys, signeret Jens. Mål:29,5x22cm.   585,00kr.
     
Nielsen, Jens Olie på papir. Landskab, signeret Jens Mål:30x37cm. 625,00kr.
     
Nielsen, Lars                 Tegning. Gående mand, signeret med blyant    Lars Nielsen 1946. Mål:21x14cm. 150,00kr.
       
Nielsen, Lars                 Tegning. To fiskere, signeret med blyant Lars Nielsen. Mål:21x14cm. 150,00kr.
     
Nielsen, Lars       Oliekridt/akvarel. Gammel gaard i Hjørring,   signeret Lars Nielsen 51. Mål:29x40cm. 475,00kr.
     
Nielsen, Lars             Oliekridt/akvarel. Børglum Kloster, signeret Lars Nielsen Børglum Kloster 1952. Mål:42x55cm. 475,00kr.
     
Nielsen, Lars             Oliekridt. Aftenstemning, Harboør. Signeret Lars Nielsen, Harboør 57. Mål:27x38cm. 450,00kr.
     
Nielsen, Lars             Oliekridt. Aftægtsmanden, signeret Lars Nielsen  52, aftægtsmanden går til sengs. Mål:31x24,5cm. 425,00kr.
     
Nielsen, Lars             Oliekridt. Vaskekone, signeret Lars Nielsen 57. Mål:31x24,5cm. 425,00kr.
     
Nielsen, Lars          Oliekridt tegning. Fra Løkken, signeret Lars   Nielsen Løkken 33. Mål:22x26cm. 425,00kr.
     
Nielsen, Lars         Tegning/akvarel. Hirtshals 1947, signeret med blyant Lars Nielsen. Mål:27x37cm. 450,00kr.
     
Nielsen, Lars              Tegning/akvarel. Løkken 62, signeret med blyant Lars Nielsen. Mål:20x28cm. 425,00kr.
Nielsen, Lars               Tegning. Husmanden, signeret Lars Nielsen   1954. Mål:22x17cm. 275,00kr.
     
Nielsen, Lars                 Oliekridttegning. Hirtshals Fyr, signeret Lars  Nielsen 1954. Mål:31x41cm. 425,00kr.
     
Nielsen, Lars               Oliekridttegning. Fra Løkken, svagt signeret Lars Nielsen. Mål:35x47cm. 425,00kr.
       
Nielsen, Lars                 Akvarel. Tversted, signeret med blyant Lars Nielsen Tversted 63. Mål:31x43cm. 425,00kr.
     
Nielsen, Otto           Gouache. En søn af søen, signeret ON, og   betegnet "En søn af søen". Mål:30x23cm. 485,00kr.
     
Nørbæk, Klaus          Olie på papir, Figur, signeret med blyant Klaus Nørbæk 94. Mål:41x28cm. 485,00kr.
     
 O      
Olsen, Rudi             Olie på papir. Komposition, signeret med blyant Rudi 62. Mål:21x29cm. 325,00kr.
       
 P      
Panduro, Henny   (født Køster)               Akvarel. Landskab, signeret med monogram HP. Mål:14x22cm. 375,00kr.
       
Pedersen Bellinge, Chr.     Akvarel. Kvinde portræt, signeret med blyant  Chr. Pedersen Bellinge 1938. Mål:33x26cm. 350,00kr.
     
Pedersen, Hugo V.           Oliekridttegning. Arabisk skønhed, signeret Hugo V.P. Mål:18x12,5cm. 650,00kr.
Peschcke-Køedt, Adéle Akvarel. Blomster i vase, signeret Adéle P-K  1930. Mål:19x18cm. 485,00kr.
     
Pio, Palle                  Akvarel. Fra haven, signeret med blyant Palle    Pio. Mål:23x31,5cm. 425,00kr.
     
Ploug Sarp, Gerda      Akvarel/tegning. Afsked, signeret G. P. S. Mål:32x26cm. 450,00kr.
     
Polack, Lillian         Oliekridt tegning. Ånde totem, på bagsiden   signeret Lillian Polack 85. Mål:29x21cm. 475,00kr.
     
Polack, Lillian         Oliekridt tegning. Når torden brænder, på    bagsiden signeret Lillian Polack 85. Mål:21x30cm. 475,00kr.
       
Poulsen, Georg                 Blyant/farvekridt. Høstet, signeret med blyant G. Poulsen 42. Mål:24x31cm. 450,00kr.
     
Prip Hansen, Niels     Blyantstegning. Aabenraa, signeret med   monogram NPH juni 73. Mål:19x25cm. 375,00kr.
     
Prip Hansen, Niels     Blyantstegning. Model, usigneret. Betegnet 16. marts 73. Mål:30x20cm. 250,00kr.
     
Prip Hansen, Niels     Blyantstegning. Kasted, usigneret. Betegnet Kasted 18. marts 73. Mål:21x29cm. 325,00kr.
     
Prip Hansen, Niels     Blyantstegning. Fra Vosnæs, signeret NPH     1973 og betegnet Vosnæs. Mål:41x55cm. 485,00kr.
     
Prip Hansen, Niels      Tuschtegning. Bord med blomst, pibe og bog. Signeret NPH nov. 73. Mål:23x19cm. 450,00kr.
     
Prip Hansen, Niels      Tuschtegning. blomst, ur og kop. Signeret NPH   nov. 73. Mål:25x25cm. 450,00kr.
     
Prip Hansen, Ole     Tegning/farvekridt. Organisk form, signeret Ole   Prip Hansen 75. Mål:28x31cm. 450,00kr.
     
 Q      
       
 R      
Ragn Jensen, Leif                 Farve tusch tegning. Sneppejagt, signeret Leif Ragn Jensen 1980. Mål:14x20cm. 650,00kr.
     
Ragoczy, Kiian           Tegning/akvarel. Komposition, signeret med  blyant Kiian. Mål:10x19cm. 350,00kr.
     
Rasmussen, Hans Sophus     Tegning/akvarel. Hushjørne. Signeret HSR 27-8-51. Mål:24x19cm. 250,00kr.
     
Rasmussen, Hans Sophus      Tegning/akvarel. Kirkegavl, signeret HSR 52. Mål:26x23cm. 285,00kr.
     
Rasmussen, Hans Sophus      Tegning/akvarel. Bymotiv, signeret HSR 52. Mål:22,5x28cm. 285,00kr.
     
Rasmussen, Hans Sophus     Tegning/akvarel. Baggaard, signeret HSR 52. Mål:22x27cm. 250,00kr.
     
Rasmussen, Jens Uffe Akvarel. Landskab, signeret JUR 79    Mål:18x27cm. 350,00kr.
     
Rasmussen, Steen        Oliekridttegning. To personer, signeret Steen Rasmussen 88. Mål:20x18cm. 450,00kr.
     
Ravn. Lars                     Tegning/akvarel. Kærligheds lås, signeret med blyant Lars Ravn 1983.  Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
       
Ravn. Lars                     Tegning/akvarel. Susanne i badet, signeret med blyant Lars Ravn 1983.  Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
       
Ravn. Lars                   Tegning/akvarel. Killing Bull, signeret med blyant Lars  Ravn 1983. Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
     
Ravn. Lars                   Tegning/akvarel. Lady High,  signeret med blyant Lars ravn 1983. Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
     
Ravn. Lars              Akvarel. Stilleben med lås og blomst, signeret  med blyant Lars Ravn 1983. Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
     
Ravn. Lars              Akvarel. Kaffeslange, signeret med blyant Lars  Ravn 1983. Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
     
Ravn. Lars              Akvarel. Picassosk kærlighed?, signeret med  blyant Lars ravn 1983. Mærker efter tegnestifter. Mål:20x28cm. 250,00kr.
     
Rafn, Leif                Akvarel. Landskab, signeret med blyant              Leif Rafn. Mål:17x29cm. 225,00kr.
       
Resen-Stenstrup, Johannes   Tegning/akvarel. Fra Langelinie, signeret med monogram JRS. Mål:12x20cm. 495,00kr.
       
Reumert, Niels              Akvarel. Møn-Margretetorp Horshaga, signeret med blyant Niels Reumert 02, og betegnet Møn-Margretetorp Horshaga. Mål:23x29cm. 485,00kr.
     
Reumert, Niels       Bemalet postkort. Elskende, signeret Niels  Reumert 99. Mål:15x10,5cm. 285,00kr.
     
Reumert, Niels      Bemalet postkort. Løver, signeret Niels Reumert  97. Mål:10,5x15cm. 285,00kr.
     
Reusch, Inge              Oliekridttegning. Rum 1. Signeret med blyant JR  77. Mål:16x12cm. 300,00kr.
     
Reusch, Inge             Oliekridttegning. Rum 2. Signeret med blyant JR 77. Mål:16x12cm. 300,00kr.
     
Reusch, Inge             Oliekridttegning. Rum 3. Signeret med blyant JR  77. Mål:16x12cm. 300,00kr.
     
Reusch, Inge              Oliekridttegning. Rum 4. Signeret med blyant JR  77. Mål:16x12cm. 300,00kr.
       
Rudolfsen, Carsten  Gouache. Komposition, signeret med blyant Carsten Rudolfsen 84. Mål:17x15cm. 385,00kr.
     
á Ryggi, Olivar          Olie på papir. Færøsk landskab, signeret                 O á Ryggi 71. Mål:14x22cm. 225,00kr.
     
Røjbæk, Ingolf Akvarel. Sydlandsk landskab, signeret                      I. Røjbæk 90. Mål:23,5x28,5cm. 250,00kr.
     
Røjbæk, Ingolf Akvarel. Rom, signeret I.Røjbæk 79.  Mål:26x36cm. 350,00kr.
       
 S      
Saietz, Gunnar              Collage. Komposition 1, signeret Saietz 78. Mål:38x27cm. 385,00kr.
       
Saietz, Gunnar              Collage. Komposition 2, signeret Saietz 76. Mål:38x27cm. 385,00kr.
       
Saietz, Gunnar              Collage. Komposition 3, signeret Saietz 76. Mål:38x27cm. 385,00kr.
       
Sarvig, Christian          Akvarel. Komposition, signeret Christian Sarvig 80. Mål:21x21cm. 475,00kr.
       
Schrøder, Jes Oliekridtstegning. Landskab, signeret Jes og betegnet glædelig jul fra "Det gule lyn" 1991. Mål:15x10cm. 150,00kr.
Schrøder, Jes         Tegning påmonteret plast. "Den dag, da jeg    hilste på Agnete Therkildsen", signeret JS 24-4-98. Mål:30x42cm. 375,00kr.
     
Secher, Alex           Gouache. Personer på Grenen, Skagen,     signeret med tusch Alex Secher.20x28cm. 485,00kr.
Secher, Alex                                 Tusch/vandfarve. Strandmøllen, signeret Alex Secher. Mål:26x39cm. 385,00kr.
Secher, Valdemar     Akvarel. Klitter, signeret V. Secher 1967. Mål:27x36cm. 350,00kr.
Secher, Valdemar     Akvarel. Park, signeret V. Secher. Mål:40x44cm. 350,00kr.
Seig, Jonna                   NYHED ! Akvarel. Sol over bjerge, signeret med blyant Jonna Sejg. Mål:25x23cm. 285,00kr.
Seig, Jonna                   NYHED ! Akvarel. Færøsk motiv, signeret med blyant Jo Sejg. Mål:20x28cm. 285,00kr.
Seig, Jonna                   NYHED ! Akvarel. Mørke skyer, Færøerne. Signeret med blyant Jo Sejg. Mål:19x26cm. 285,00kr.
Sejg, Kirsten                 NYHED ! Oliekridttegning. Stående model, signeret K. Sejg. Mål:34x25cm. 285,00kr.
SE MERE JONNA SEJG:    HER. EN SAMLING SKITSER M.M. FRA JONNA SEJG´S DØDSBO
Sejrbo Nielsen, Hanne  Oliekridttegning. Bybillede, signeret med blyant HSN. Mål:42x29,5cm. 450,00kr.
Siegumfeldt, Herman Carl ?                      Tegning/akvarel. Mand ved bygning, signeret    med blyant HCS. Mål:21,5x17cm. 375,00kr.
     
Simmelhag, Kay ? (tilskrevet)         Oliekridttegning. San Gimignano, usigneret  men betegnet 64. Mål:24x31cm. 385,00kr.
Simonsen, Simon        Tegning. Nedlagt råbuk, signeret Simon Simonsen. Mål:10x16cm. 285,00kr.
Simonsen, Simon        Tegning. Studieark, signeret med monogram S.S.. Mål:25x40cm. 485,00kr.
Simonsen, Simon        Tegning. Trappeparti, signeret med monogram S.S. 1872. Mål:15x20cm. 485,00kr.
Skyum, Mogens       Akvarel. Hustage, signeret med blyant M. Skyum  44. Mål:17,5x21cm. 275,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Fra Robinson Kruso, signeret       P St 1901. Mål:15x12cm. 385,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschteging. Fra Robinson Kruso, signeret       P St 1901. Mål:17x13cm. 385,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschteging. Fra Robinson Kruso, signeret       P St 1902. Mål:17x15cm. 385,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Illustration (Till Uglspil?) usigneret. Mål:19x24cm. 350,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Illustration (Till Uglspil?), signeret P St 1912. Mål:20x15cm. 385,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Illustration, signeret P St 1910. Mål:19x14cm. 385,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Hos præsten, signeret P St 14. Mål:18x14cm. 385,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Fra Rom, signeret P St 1901. Mål:17,5x16cm. 425,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. Ved det runde bord, signeret P. St. Mål:19x14,5cm. 425,00kr.
Steffensen, Poul             NYHED ! Tuschtegning. far kommer hjem, signeret P. St. Mål:18,5x15cm. 425,00kr.
Stenstrup Jensen, Willy Akvarel. Fra København, signeret med tusch Stenstrup J 80. Mål:21x30cm. 425,00kr.
     
Stoltenberg, Lis Akvarel. Sierra Nevada la La Cahorra, signeret     Lis Stoltenberg. Mål:20x26cm. 275,00kr.
     
Stubbe-Teglbjærg, C.V.   Akvarel/tusch. Klitter, signeret S.T. 1938. Mål:23x30cm. 425,00kr.
     
Stubbe-Teglbjærg, C.V.  Akvarel. Blomster motiv, signeret ST 1966. Mål:34x24cm. 550,00kr.
     
Stubbe-Teglbjærg, C.V. Akvarel. Landskab, signeret Stubbe-T 1954. Mål:33,5x24cm. 550,00kr.
     
Stubbe-Teglbjærg. C.V. Akvarel. Blomster på bord, signeret ST. Mål:19x14cm. 400,00kr.
     
Stæhr-Olsen, Fritz         Akvarel. Landskab med gård, signeret             Stæhr-Olsen. Mål:13x25cm. 350,00kr.
     
Swane, Lars                 Oliekridttegning. Landskab, signeret LS 37. Mål:24x31cm. 695,00kr.
Sylvest Jacobsen, Ole   Akvarel. Blomster på bord, signeret med bly         Ole S J 1953. Mål:21x18cm. 400,00kr.
Søndergaard, Anelise  Akvarel. Landskab, signeret AS1970. Mål:17,5x26cm. 385,00kr.
Søndergaard, Anelise   Oliekridttegning. Tyr, signeret Anelise  Søndergaard. Mål:20x28cm. 485,00kr.
Sørensen, Lauritz        Akvarel/tegning. Sejlbåd, signeret med blyant  Lauritz Sørensen. Mål:18x28cm. 425,00kr.
Sørensen, Lauritz      Akvarel/tegning. Fiskekutter, signeret med blyant Lauritz Sørensen. Mål:18x28cm. 425,00kr.
Sørensen, Søren Akvarel/tegning. Frederiksberg Have, tilskrevet Søren Sørensen. Mål: 26x16,5cm. 185,00kr.
Sørensen, Teddy       Tusch med akvarel. Fra Afrika, signeret med   tusch Teddy Sørensen. Mål:29x42cm. 650,00kr.
 T      
Telmányi, Anne Marie   Tusch/akvarel. Komposition, signeret AMT. Mål:18x18cm. 485,00kr.
Telmányi, Anne Marie   Akvarel. Faraos datter finder Moses,  signeret AMT. Mål:16x23cm. 485,00kr.
Tuxen, Viggo              Akvarel. Gl. gård i Tårnby. Usigneret. Mål:19x27cm. 150,00kr.
     
 U      
Udbye, Niels           Oliekridt. Høstbillede, Vestfyn 91. Signeret          NU 91. Mål:26x38cm. 225,00kr.
     
 V      
Vaaben, Valdemar  Tegning/akvarel. Købmandsgaard, signeret med blyant Valdemar Vaaben 1905, og med dedikation. Mål:23x26cm. 425,00kr.
     
Vaaben, Valdemar  Tegning/akvarel. Pige portræt, signeret med  blyant Val. Vaaben 1906. Mål:20x18cm. 325,00kr.
     
Valeur, Mogens          Oliekridttegning. Landskab, signeret med blyant Mogens Valeur 57. Mål:29,5x45,5cm. 350,00kr.
     
Vantore, Mogens        Akvarel. Paris, bymotiv. Signeret Vantore 63, og betegnet Paris. Mål:38x26,5cm. 475,00kr.
     
Vantore, Mogens        Akvarel. Paris, signeret Vantore, Paris 63. Mål:26,5x35cm. 475,00kr.
 W      
Willumsen, Jan      Akvarel. Sydlandsk landskab, signeret Jan Willumsen. Mål:32x45,5cm. 475,00kr.
Winther, Poul         Akvarel. Rød skitse, signeret med blyant PW 71. Mål:14x13cm. 325,00kr.
Winther, Poul            Akvarel. Mørk skitse, signeret med blyant PW71. Mål:14x13cm. 325,00kr.
 X      
 Y      
 Z      
 Æ      
 Ø      
Ølsgaard, Jens Akvarel. Stubmølle, signeret med monogram JØ. Mål:32x24cm. 350,00kr.
       
Ølsgaard, Jens               Akvarel. Gyde, signeret med monogram JØ. Mål:50x34cm. 425,00kr.
 Å